Diskuzní klub hráčů online her
Home | Profile | Novy ucet | Active Topics | Active Polls | Members | Private Messages | Search | FAQ
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

.
 All Forums
 Star Wars Galaxies - An Empire Divided
 SWG - Chapters and Updates
 Chapter 5: Základy reverzného inžinierstva
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

robiwan
Moderator

1035 Posts

Posted - 27/01/2007 :  01:21:16  Show Profile  Send robiwan an ICQ Message Send robiwan a Private Message  Reply with Quote
Rozhodol som sa prepracovat tento text tak, aby bol aktualny, jednoduchsi, zrozumitelnejsi a hlavne pochopitelnejsi...

Odkaz na pôvodný text v anglictine:
http://starwarsgalaxies.station.sony.com/players/content.vm?id=66925&resource=features


Základy reverzného inžinierstva (RE)

Informácie na začiatok

Základné pojmy a vysvetlenia:

Reverzné inžinierstvo (RE): Technika, prostredníctvom ktorej je možné vylepšiť oblečenie, zbrane a zbroj trvalými alebo dočasnými statmi. Tento článok sa týka len pozemného RE, nie vesmírneho.

Powerbit: Je to polotovar, ktorý určuje číselnú hodnotu modu (napr. +35). Maximálnou dosiahnuteľnou hodnotou je +35.

Modifier Bit: Je to polotovar, ktorý určuje samotný mod (napr. Constitution, Stamina, Luck, RE Chance atď.)

SEA (Socket Enhancement Attachement): Je to konečný výrobok, ktorý sa da aplikovať na akýkoľvek kus oblečenia, zbroje alebo zbrane, ktoré majú socket, a ktorý natrvalo zvýši staty daného kusu oblečenia, zbroje alebo zbrane.

SEA sa delia na tri základné druhy - clothing, armor a weapon. Clothing SEAs sa ďalej delia na Shirt SEAs, ktoré je možné dať len na tričko so socketom, a obyčajné SEAs, ktoré je možné dať na akýkoľvek kus oblečenia so socketom. To isté sa týka armor SEAs, ktoré sa delia na Chestplate SEA a obyčajné Armor SEA.

Exotické mody je možné dať len na Weapon SEA, Shirt SEA a Chestplate SEA.

PU (Power-Up): Konečný výrobok, ktorý sa da aplikovať na tričko, zbraň a hrudný pancier, a ktorý dočasne na 30 minút zvýši príslušný stat trička, zbrane alebo hrudného panciera. Zjednodušene je to 30 minútový buff aplikovaný na tričko, zbraň a hrudný pancier.

Ratio: Je to hodnota príslušného modifier bitu, ktorá sa používa na určenie výslednej hodnoty SEA alebo PU. Upozorňujem, že výsledná hodnota je vždy zaokrúhlovaná na celé čísla nadol. Výsledná hodnota sa počíta nasledovne:

výsledná hodnota SEA = hodnota powerbitu / ratio modifier bitu

výsledná hodnota PU = 2 x hodnota powerbitu / ratio modifier bitu

Základné staty (Constitution, Stamina, Luck, Precision, Strength a Agility) majú ratio 1, teda na výrobu +35 klasického statu je vždy potrebný powerbit s hodnotou +35.

Exotické staty (napr. RE Chance, Parry Chance, Block Chance, Block Value...proste čokoľvek, čo nie je klasickým statom.) majú ratio vyššie ako 1, preto kvôli zaokrúhlovaniu výsledku na celé čísla nadol nie je na dosiahnutie maximálnej hodnoty pre exotický stat potrebné použiť powerbit s hodnotou +35. Napr. RE Chance ma ratio 11, preto SEA s týmto modom môže mať maximálnu hodnotu len 3, a na výrobu tohto SEA postačuje powerbit s hodnotou +33 (použitie +35 powerbitu by bolo mrhaním, pretože 35 / 11 = 3,18, čo je po zaokrúhlení nadol 3).

V prípade počítania výslednej hodnoty PU je situácia zložitejšia, pretože hodnota vypočítaná podľa vyššie uvedeného vzorca nemusí byť konečná. Je možné dosiahnuť aj lepšiu hodnotu v prípade dostatočného množstva Lucku a RE Chance.

RE Tool: Je to malá mašinka, ktorá je základom celého reverzovania. Mimochodom RE Tool obsahuje stručný návod na RE.

Socket Retrofit Tool: Nástroj na vyrábanie socketov. Je ho možné použiť na zbrane so statom. Upozorňujem, že pri retrofitnutí stratí daný kus oblečenia, zbroje alebo zbrane svoje pôvodné staty a namiesto nich získa prázdny socket. Použiteľné predovšetkým na lootované zbrane so statmi (neviem, či na všetky, ale Old Republic Hilt sa určite dá retrofitnúť).


Predpoklady úspešného reverzného inžiniera:

Základom úspechu reverzného inžiniera sú nižšie uvedené veci. Rozdelil som ich do troch kategórií:

• veci nevyhnutne potrebné pre výrobu +35 powerbitov,
• veci bez ktorých sa reverzný inžinier zaobíde, ale ktoré mu umožnia vyrobiť kvalitnejší powerup a umožnia proces reverzovania trochu zrýchliť, a
• veci potrebné na výrobu viacstatových SEA

Nižšie uvedené veci sú nevyhnutnou podmienkou pre úspešnú výrobu powerbitov s hodnotou +35. Bez nich je výroba týchto high-end powerbitov prakticky nemožná

• kvalitný RE tool (+10 Experimentation Bonus)
• kvalitné RE oblecenie, zbroj a zbraň (potrebné staty sú +3 RE Chance a +35 Luck, pričom upozorňujem, že RE Chance je tzv. exotickým modom, teda je ho možné dať len na tričko, hrudný plát zbroje a zbraň, a nikdy nedosiahne hodnotu +35, pretože má ratio 11)
• PU s RE Enhancement modom (rovnako iba na tričko, hrudnú zbroj a zbraň, pričom hodnota modu na powerupe je vyššia ako na oblečení kvôli nižšiemu ratiu pri konverzii powerbitu na powerup)
• 2 expertise body v Deconstruction Techniques (5% bonus v RE za každý bod)

Úloha Lucku pri reverzovaní oblečenia na powerbity je stále nejasná, a pravdepodobne iba znižuje počet nutných iterácii na dosiahnutie powerbitu s hodnotou +35. Osobne som nepostrehol rozdiel pri reverzovani v zbroji s +35 Luckom, ktorú som svojmu traderovi požičal od svojho medika, a v pôvodnom lootovanom oblečení s Luckom okolo +20-25.

Luck ale hrá dôležitú úlohu pri výrobe powerupov. Zjednodušene sa dá povedať, že vyšším Luckom zvyšujete počet použití jedného powerupu. Napr. ak vyrábate powerup s nízkym Luckom, vystačí vám na 120 použití, ale ak máte na sebe vysoký Luck, tak sa môžete dostať aj na dvojnásobok tejto hodnoty. Luck spolu s RE modom pravdepodobne ovplyvňuje aj samotnú hodnotu powerupu, t.j. čím vyšší, tým vyššia hodnota statu na powerupe. Preto, aby ste mali čo najlepšie výsledky, odporúčam nasledujúce

• oblečenie s +35 Luckom (samozrejme kombinované s RE modom)
• šperky s čo najvyšším Luckom (+25 cap pri starých lootovaných šperkoch)
• buffy s Luckom

- Denelian Pfizz Pudding +79,9
- Charm Artifacts +40 (padajú z vysokolevelových mobov na Dantooine, Dathomire, Endore a Yavine IV)
- Shard of Retaliation +200 (odmena za posledný quest v sérii Fate of the Galaxy po porážke lorda Vartonisa v prípade, ak nezradíte Obi-wana Kenobiho)
- Luck buff od entertainera +200
- iné buffy, ktoré nepoznám (napr. odmeny z GCW atď. atp.)

A nakoniec niečo, bez čoho by ste nemohli vyrábať SEA s viacerými statmi:

• 1 expertise bod v Attachment Upgrade


Ako RE funguje?

RE funguje zjednodušene nasledovne:

SEA = powerbit + modifier bit
PU = powerbit + modifier bit


Výroba modifier bitov

Modifier bit sa získava zo "smetia" (junk loot), ktoré obvykle padá zo zabitých mobov. Na výrobu modifier bitu potrebujete dva kusy rozličného junk lootu, ktoré naraz umiestnite do RE toolu. Keď v menu kliknete na položku "Reverse Engineer" v inventári sa vám objaví modifier bit s hodnotou zodpovedajúcou danej kombinácii junk lootu.

Kombinácie pre výrobu jednotlivých modifier bitov nájdete tu alebo tu. Je ich niekoľko tisíc.

Do RE toolu môžete umiestniť aj stack junk lootu, a vždy dostanete len jeden modifier bit.

Pripravte sa na to, že na výrobu jedného +35 powerbitu budete potrebovať dosť veľké množstvo junk lootu.

Všetky traderské povolania vyrábajú rovnaké modifier bity.


Výroba powerbitov

Powerbity sa vyrábajú reverzovaním z lootovaného oblečenia, zbroje, zbraní a šperkov v RE toole. Reverzovať sa nedajú "No Trade" veci a biolinkované veci, a rovnako veci obsahujúce iba niektorý z iných ako základných statov (zabudnite teda na reverzovanie veci s +25 Camouflage).

Spôsobilú vec s nejakým statom dáte do RE toolu, vyvoláte radial menu a kliknete na položku "Reverse Engineer". V inventári sa vám objaví powerbit s nejakou hodnotou.

V prípade, ak máte výbavú dosahujúcu maximálne hodnoty RE Chance, alebo sa k maximálnym hodnotám blížiace, máte vysokú šancu na to, že powerbit bude mať hodnotu vyššiu o niekoľko bodov ako reverzovaná vec (napr. v prípade reverzovania veci so statom +25, čo je maximálny stat pre lootnutu vec, má výsledný powerbit obvykle hodnotu medzi +29 a +31).

Môže sa stať, že powerbit bude mať rovnakú hodnotu ako reverzovaná vec. V prípade, ak máte kvalitnú RE výbavu môžete pokračovať ďalej, a hodnotu budete pomaly zvyšovať.

Najhorší možný prípad je, že výsledný powerbit bude mať nižšiu hodnotu ako rozobratá vec. V takom prípade ďalej nepokračujte, pretože pravdepodobne máte na sebe príliš nízku hodnotu RE Chance.

Všetky traderské povolania vyrábajú rovnaké powerbity.

Výroba +35 powerbitov

Na prvýkrát sa vám nepodarí vyrobiť +35 powerbit. Ak nieste spokojný s výsledkom na prvý pokus, a predsa len chcete +35 powerbit, musíte pokračovať. Budete potrebovať množstvo junk lootu, množstvo vecí so socketom a veľa času a trpezlivosti.

V továrni si vyrobte veľmi veľa vecí so socketom (najjednoduchšie to majú krajčíri s tričkami/košeľami).

Vyrobte SEA na danú vec so socketom. Nové SEA vložte do socketu danej veci (stačí ho pretiahnuť a pustiť nad vecou so socketom a odkliknúť "Yes"). Dostanete vyrobenú vec so statom. Túto vec so statom dajte znovu do RE toolu, kliknite na "Reverse Engineer" a získate nový powerbit.

Postup je rovnaký, ako v prípade reverzovania lootenej veci so statom, ale v prípade kraftenej veci so SEA si na postup musíte počkať dlhšie, pretože hodnota výsledného powerbitu sa zvyšuje maximálne o 1 bod. V drvivej väčšine prípadov získate powerbit s pôvodnou hodnotou a po čase opakovania vyššie uvedeného postupu získate powerbit s hodnotou o 1 bod vyššou až po hodnotu +35. Je to grind.

lootnutá vec so statom => RE tool => pôvodný powerbit => pôvodný powerbit + modifier bit => RE tool => SEA => SEA + kraftená vec so socketom => RE tool => nový powerbit => nový powerbit + modifier bit => SEA => SEA + kraftená vec so socketom => RE tool => nový powerbit => nový powerbit + modifier bit => atakstáledokolečka, až budete mať nakoniec +35 powerbit

Na tento grind zásadne používajte modifier bity s niektorým zo základných statov (Constitution, Stamina, Luck, Precision, Strength a Agility), ktoré majú ratio 1. V prípade, ak použijete exotický modifier s vyšším ratiom, výsledkom bude SEA s malou hodnotou, a nikdy nedosiahnete +35 hodnotu pre powerbit.

Výroba 2nd order a 3rd order powerbitov

2nd order a 3rd order powerbity sú potrebné na výrobu viacstatových SEA. Vyrobíte ich nasledovne:

2nd order powerbit = dve jednostatové veci
2nd order powerbit = jedna dvojstatová vec

3rd order powerbit = jedna jednostatová vec a jedna dvojstatová vec - vyššia pravdepodobnosť získania 2nd order powerbitu
3rd order powerbit = dve dvojstatové veci
3rd order powerbit = jedna trojstatová vec
3rd order powerbit = jedna štvorstatová vec

Vždy máte malú šancu, že aj pri nesplnení podmienok vyrobíte powerbit vyššieho stupňa. Napr.existuje veľmi malá pravdepodobnosť, že pri reverzovaní jednostatovej veci získate 3rd order powerbit, o dosť vačšia pravdepodobnosť, že z jednostatovej veci získate 2nd powerbit atď. A naopak vždy máte malú šancu, že zo štvorstatovej veci získate 1st order power bit.

V prípade výroby 2nd order alebo 3rd order powerbitu nemusíte použiť viacstatovú vec s čo najvyššími statmi. Dôležitý je len počet statov, pretože powerbit vyššieho rádu automaticky získa najvyššiu hodnotu z použitých vecí - samozrejme za predpokladu, že ste oblečení v kvalitnom RE oblečení.


Výroba SEA

Modifier bit a powerbit umiestnite do RE toolu, v menu kliknete na položku "Create Skill Enhancing Attachement", a v inventari budete mať nový SEA so statom zodpovedajúcim modifier bitu a powerbitu.

+35 powerbit + precision modifier bit = SEA s +35 Precision

Krajčíri vyrábajú SEA na oblečenie, zbrojári vyrábajú SEA na zbroj a artisani vyrábajú SEA na zbrane. Architekti sú mimo pozemného RE.

SEA aplikujete pretiahnutím nad vec so socketom, pustením a odkliknutím "Yes".

Výroba viacstatových SEA

Na výrobu viacstatových SEA potrebujete špeciálne typy powerbitov. Powerbity sa rozdeľujú na tri druhy - 1st order, 2nd order a 3rd order. Viastatové SEA teda vyrobíte nasledovne:

jednostatové SEA = 1st order powerbit + modifier bit
dvojstatové SEA = jednostatové SEA + 2nd order powerbit + modifier bit
trojstatové SEA = dvojstatové SEA + 3nd order powerbit + modifier bit

Upozorňujem na to, že exotické mody musia ísť do viacstatového SEA ako prvé. V prípade, ak ako prvý použijete niektorý zo základných statov, a ako druhý alebo tretí stat v poradí budete chcieť použiť exotický modifier, RE tool Vám túto kombináciu odmietne vyrobiť.


Výroba PU

V zásade je rovnaká, ako výroba SEA. Po vložení powerbitu a modifier bitu do RE toolu kliknite na "Create Power-Up" a v inventári sa vám objaví nový PU. PU aplikujete dvojitým poklikaním na PU.

PU sú výlučne len jednostatové.

Krajčíri vyrábajú PU na tričká, zbrojári vyrábajú PU na hrudný pancier a artisani vyrábajú PU na zbrane.


Zopár užitočných informácií na záver

• RE Chance ovplyvňuje výlučne len hodnotu powerbitu a PU. RE Chance a Luck sú irelevantné pri výrobe SEA, ktorý bude mať vždy hodnotu použitého powerbitu aj v prípade, ak by bol trader nahý.

• V prípade výroby 2nd order alebo 3rd order powerbitu nemusíte použiť viacstatovú vec s čo najvyššími statmi. Dôležitý je len počet statov a powerbit vyššieho rádu automaticky získa najvyššiu hodnotu z použitých vecí - samozrejme za predpokladu, že ste oblečení v kvalitnom RE oblečení.

• Na výrobu +35 powerbitov zásadne používajte modifier bity so základnými statmi (Constitution, Stamina, Luck, Precision, Strength a Agility), pretože exotické modifiery majú ratio pre výpočet konečnej hodnoty vyššie ako 1.

• Môj trader má RE Chance +141, a na výrobu jedného +35 powerbitu spotrebuje približne 1 lootenu vec so statom +18 a vyššie, 1 stack kraftených tričiek (25 kusov) a po 25 kusov z dvoch druhov junk lootu. V prípade použitia lootnutej veci so statom +25 môžete získať +35 powerbit do desiatich pokusov. Čím nižší stat na pôvodne reverzovanej lootnutej veci so statom, tým väčšia spotreba kraftených vecí so socketom a junku.

• Reverzovať môžu všetky traderské povolania okrem architektov.

• SEA môžete použiť na akýkoľvek vyrobený predmet, ktorý má sockety. PU sa dá použiť aj na vec bez socketu (napr. Jedi Master Cloak, na ktorý sa dá aplikovať Chestplate PU).

• Reverzovať sa nedajú biolinkované veci a veci označené ako "No Trade". Reverzovať sa nedajú takisto veci bez statov, alebo veci, ktoré nemajú ani jeden zo základných statov.

• Lootované oblečenie a zbroj sa nedá retrofitnúť.

• Exotické staty je možné stackovať len do výslednej hodnoty +25. Hodnota nad +25 sa k príslušným bonusom nezarátava. Základné staty možno stackovať do akejkoľvek hodnoty.


I have waited and planned and built my strength for fifteen thousand years. I have evolved. It is time.
(Omnius Evermind)
---------------------------
Feyd'Rautha Saresh (Medic, Rebel Alliance, Europe-Chimaera), Robe Saresh (Force Sensitive, Rebel Alliance, Europe-Chimaera)


Edited by - robiwan on 16/11/2007 16:53:51

Jorssk
Moderator

jorssk2

2991 Posts

Posted - 27/01/2007 :  08:36:03  Show Profile  Visit Jorssk's Homepage  Send Jorssk an ICQ Message Send Jorssk a Private Message  Reply with Quote
Urcite je to velmi zajimave, ale jsem liny studovat ty anglicke popisy . Nema nekdo nejaky kratky cesky (slovensky) souhrn?
Go to Top of Page

SNowie
Average Member


1746 Posts

Posted - 27/01/2007 :  12:49:24  Show Profile  Send SNowie an ICQ Message Send SNowie a Private Message  Reply with Quote
robiwane !RESPECT!
Go to Top of Page

Jorssk
Moderator

jorssk2

2991 Posts

Posted - 27/01/2007 :  15:58:26  Show Profile  Visit Jorssk's Homepage  Send Jorssk an ICQ Message Send Jorssk a Private Message  Reply with Quote
Pekny, doufam ze ti to nevadi kdyz to dam na swg.cz
Go to Top of Page

robiwan
Moderator

1035 Posts

Posted - 27/01/2007 :  19:22:30  Show Profile  Send robiwan an ICQ Message Send robiwan a Private Message  Reply with Quote
jasne

I have waited and planned and built my strength for fifteen thousand years. I have evolved. It is time.
(Omnius Evermind)
---------------------------
Feyd'Rautha Saresh (Medic, Rebel Alliance, Europe-Chimaera), Robe Saresh (Force Sensitive, Rebel Alliance, Europe-Chimaera)

Go to Top of Page

Shamirr
New Member

Pavucik

135 Posts

Posted - 30/01/2007 :  07:35:07  Show Profile Send Shamirr a Private Message  Reply with Quote
Hm... vyzerá to zaujímavo. Som zvedavý na pár vecí. Možno ste niekde narazili na odpoveď.
1) Keď mám vec s niekoľkými socketmi a dám tam dva SEA s rovnakým modifikatorom, tak sa sčítajú (t.j. SEA Con 20 + SEA Con 18 = vec s Con 38) ?
2) Obdoba predošlého s rôznymi modifikátormi (t.j. SEA s troma modmi + SEA s inými troma modmi = vec s šiestimi modmi) ?
3) Dajú sa tieto nové SEA použiť na jestvujúce veci so socketmi, alebo len na veci vyrobené po Ch.5.

Nekropolis:
SWG: Shamirr Norrag (*10.6.2005 +9.7.2008) - Imperial Commando, Imperial Ace Pilot; Xandara Norrag (*11.8.2006 +9.7.2008) - Trader, Freelancer Pilot
Go to Top of Page

robiwan
Moderator

1035 Posts

Posted - 30/01/2007 :  10:37:46  Show Profile  Send robiwan an ICQ Message Send robiwan a Private Message  Reply with Quote
tu je zhrnutie odpovedi a reakcie developera Tunsa na odpovede tykajuce sa RE v threade o RE z 19. januara 2006...informacie, ktore spom povazoval za zaujimave, som vyznacil
-----------------

The highest stat on a multi-stat item is the one used to determine the ultimate power of the Power Bit. Items with multiple stats can be used to create 2nd and 3rd Order Power Bits which are necessary to create an SEA with more then one stat.

Example 1: You have an item with +20 PRE and reverse engineer it. You will get a 1st Order Power Bit with a value of up to (or possibly exceeding) 20.

Example 2: You have an item with +20 STR +10 AGI +10 CON. Provided you have enough skill and the expertise to do so, you will create a 2nd or perhaps even 3rd Order Power bit with a value of up to (or possibly exceeding) 20.

You then take that 1st Order Power Bit with the +20 and combine it with, say, a Precision Modifier Bit to produce a +20 Precision SKill Enhancing Attachment.

You can then take that +20 Precision SEA and combine it with a 2nd Order Power Bit (lets say it's +20 too) and a Constitution Modifier Bit. You now have an SEA with +20 Precision / +20 Constitution. You would add a third stat in a similar manner using a 3rd Order Power Bit.

http://soe.lithium.com/swg/board/message?board.id=DevDiscussion&message.id=72793#M72793
-----------------

This system is completely seperate from Shipwright RE. SEAs will not be limited only to the six basic stats and will include a wide variety bonuses, new and old. The old SEAs (+experimentation ones included) will probably never drop again. However, they will be available provided you discover the correct junk combination(s) to create them.

http://soe.lithium.com/swg/board/message?board.id=DevDiscussion&message.id=72809#M72809
-----------------

Hi all, just taking a moment here to come back and answer some questions that have been added since this was posted. I regret I was not able to answer them sooner, I have been extremely busy.

There are no +armor resistance SEAs. This could result in everyone having crazy armor values as you would certainly stack resistances on multiple pieces of clothing you could wear with your normal armor. Adding a special type of SEA usuable only by Jedi is outside the scope of this feature and is probably something we would not want to do anyway. One of the trade-offs for playing a jedi are equipment restrictions.

Multiple stats will not stack on the SAME item. So you can't throw on 3 +25 CONs for a +75 on an SEA. Likewise, you can't throw a bunch of +CON SEAs on a muli-socketed item.

Mods for entertainers exist. I apologize that that hastily written sentence didn't include them.

Traders with weaponsmithing will benefit by being able to make attachments for weapons, same as those who can make SEAs for clothing and armor. There are no plans for special weaponsmith only reverse engineering features to change the specific stats on weapons for this publish.

3rd Order power bits are the highest right now and it will likely remain that way. There are no 4th order power bits.

Bio-linked and No-trade items will not be able to be reverse engineered for balance reasons. It would be too easy to just purchase some of the currently available items for an easy source of extremely good power bits.

http://soe.lithium.com/swg/board/message?board.id=DevDiscussion&message.id=73536#M73536
-----------------

Otazka:
Where is the ability to pull minimum/maximum damage from weapons, and combine them into 1 superior weapon?

Where is the ability to pull armor resists from clothing or armor, and combine them into 1 superior clothing or armor piece?

If these are not included, go back, and add it. It is ridiculous without it.

Odpoved:
I appreciate your passion. That wasn't the goal of this system and I'm not sure this would be a good idea. The idea was to give crafters a way to rise to the top of the "food chain" as the go-to guys for the best/custom equipment while also preserving an interdependancy between the crafter and combatant.

http://soe.lithium.com/swg/board/message?board.id=DevDiscussion&message.id=72819#M72819
-----------------

Otazka:
so wait.... our ability to Ground RE will come from both our level and if we INVEST Expertise POints in that area of the Expertise???

Odpoved:
Yes. You can reverse engineer or you can reverse engineer exceptionally well if you specialize in it by spending expertise points in that area. I think the reason more questions pop up is because you're just getting a taste of the larger whole.

http://soe.lithium.com/swg/board/message?board.id=DevDiscussion&message.id=72822#M72822
-----------------

Otazka:
I'm sure there is still a cap to each stat, regardless of how many SEA's you're equipped with. Or have they mentioned an increase/removal of the caps?

Odpoved:
Most stats will still cap at +25, experimentation for example. The six main stats (Constitution, Stamina etc) are exempt from this as they are now.

http://soe.lithium.com/swg/board/message?board.id=DevDiscussion&message.id=72834#M72834
-----------------

Otazka:
With only 120 combos, these codes will be figured out quite quickly. We'll all know which junk pieces are needed to make a Constitution, Stamina, or Camo..etc. It's the newly introduced stats that will likely remain a secret a little longer. But deciding between Stamina or Constitution is is really a very minute detail. If you're only choosing ONE stat, your items likely aren't going to sell well anyways, as multi-stat items are the craze.

Odpoved:
Actually there's upwards of 5000 potential combinations when you take all the valid junk item combinations into consideration. There's between 3 and 12'ish different valid combinations per mod depending on their rarity so don't be disheartened by that number.

I know to never underestimate you guys and I know eventually all valid combinations will be known. However there might be a distinct advantage to being the only one on your server who knows how to make a +Carbine Critical or +Healing SEA.

http://soe.lithium.com/swg/board/message?board.id=DevDiscussion&message.id=72858#M72858
-----------------

Otazka:
when you say " bio-linked " do you mean both items that are already " bio-linked " and items that are " bio-link " ?

Odpoved:
Both actually.

http://soe.lithium.com/swg/board/message?board.id=DevDiscussion&message.id=73552#M73552
-----------------

Otazka:

Would it be possible for tailors to add armor cores to clothing.

Odpoved:
Anything is possible in the future but this won't happen this publish.

http://soe.lithium.com/swg/board/message?board.id=DevDiscussion&message.id=73553#M73553
-----------------

Otazka:
there are lots of people who would like for Tailors to be able to make the Robes, Cloaks and Clothes for the Jedi... the Armor Resist Stats could come from either Items made from Armorsmiths or from within the Jedi Profession Wheel...

Odpoved:
These are outside the scope of this publish and the reverse engineering system. We are aware of your wishes though.

http://soe.lithium.com/swg/board/message?board.id=DevDiscussion&message.id=73556#M73556

I have waited and planned and built my strength for fifteen thousand years. I have evolved. It is time.
(Omnius Evermind)
---------------------------
Feyd'Rautha Saresh (Medic, Rebel Alliance, Europe-Chimaera), Robe Saresh (Force Sensitive, Rebel Alliance, Europe-Chimaera)


Edited by - robiwan on 30/01/2007 10:38:55
Go to Top of Page

robiwan
Moderator

1035 Posts

Posted - 30/01/2007 :  10:44:08  Show Profile  Send robiwan an ICQ Message Send robiwan a Private Message  Reply with Quote
a tu su odpovede Thunderhearta v jeho vlastnom Friday feature threade z minuleho piatka, z ktorych vyplyva, ze okrem toho, co napisal, prakticky o novom RE vie nic
-----------------

Otazka:
This may have been asked but:

In the example a 4 stat'd boots made a +18 Power bit. Not to the 2nd or 3rd order but to the first. Why? Do you onlt get a 2nd or 3rd if you add another componet?

It seems odd that we will have to destroy a 3 or 4 stat item to get an average number and then only for a 1st power bit. That seems somewhat pointless.

Why would anyone want to turn a +18 AG +18 Con +20 LUCK and +18 STAM into a +18 bit?

it would seem that this item would be more valuable as a 4 stat item than as a +18 bit.

Odpoved:
I expect with all the different possibilities, those kinds of value judgements about a specific item and specific bonuses would have to be made for each item depending on your goals, your available bits and what you're trying to make.

Otazka:
Would a much lower (server) valued item like a one stat +18 luck bracelet also make a +18 bit?

Odpoved:
*shrugs* I don't yet. I'm also eagerly awating this chapter to go to TC so I can play. (tato odpoved sa btw. tyka aj vyssie uvedenej otazky/odpovede :)

http://soe.lithium.com/swg/board/message?board.id=gameguidesht&message.id=107252#M107252
http://soe.lithium.com/swg/board/message?board.id=gameguidesht&message.id=107257#M107257
-----------------

Otazka:
TH, does a 3rd order SEA take up 3 slots on an item? If so, why would anyone want to make, or even BUY, a 2nd or 3rd order SEA when they could just by 3 first order SEAs for a lot less hassle and cost?

Odpoved:
*shrugs* I don't yet. I'm also eagerly awating this chapter to go to TC so I can play.

http://soe.lithium.com/swg/board/message?board.id=gameguidesht&message.id=107257#M107257
-----------------

Otazka:
TH, could you clarify one thing....

When it comes to RE'ing, can any crafter RE any item? For example can a tailor RE stat'd armour? Can an AS RE stat'd jewelry?

Odpoved:
All Traders can create the rever engineering tool.

All Traders except for Shipwrights can use the reverse engineering tool (because they exclusively can RE space loot).

And while they might not be able to RE, architects will be getting a lil' something that's all their own. We'll have a sneak peek of that on Friday

http://soe.lithium.com/swg/board/message?board.id=gameguidesht&message.id=107284#M107284
-----------------

Otazka:
This strikes me as slightly odd, Structures Traders have the knowledge to create a tool that can analyse and reverse engineer items but they don't have the abilities/knowledge to push the 'go' button on the very tool they created?

I can see the argument you are presenting as shipwrights are already using a RE system but as this is an expertise bonus why should those willing to spend those points not be allowed to reverse engineer ground stuff. By not allowing this the most interesting part of the expertise system is wasted for structure traders.

Odpoved:
Well, the tool is created by Novice Artisans. Fictionally speaking, I'd say that as novice artisans they have the skill to make the device, but not the know-how to use it. Much in the same way a real architect can produce the blueprints for a house but they can't demolish the house because demolition is a different set of skills.

http://soe.lithium.com/swg/board/message?board.id=gameguidesht&message.id=107310#M107310

I have waited and planned and built my strength for fifteen thousand years. I have evolved. It is time.
(Omnius Evermind)
---------------------------
Feyd'Rautha Saresh (Medic, Rebel Alliance, Europe-Chimaera), Robe Saresh (Force Sensitive, Rebel Alliance, Europe-Chimaera)

Go to Top of Page

robiwan
Moderator

1035 Posts

Posted - 30/01/2007 :  10:57:27  Show Profile  Send robiwan an ICQ Message Send robiwan a Private Message  Reply with Quote
quote:
Originally posted by Shamirr

Hm... vyzerá to zaujímavo. Som zvedavý na pár vecí. Možno ste niekde narazili na odpoveď.
1) Keď mám vec s niekoľkými socketmi a dám tam dva SEA s rovnakým modifikatorom, tak sa sčítajú (t.j. SEA Con 20 + SEA Con 18 = vec s Con 38) ?
2) Obdoba predošlého s rôznymi modifikátormi (t.j. SEA s troma modmi + SEA s inými troma modmi = vec s šiestimi modmi) ?
3) Dajú sa tieto nové SEA použiť na jestvujúce veci so socketmi, alebo len na veci vyrobené po Ch.5.

vyzera to tak, ze

1. SEA s rovnakymi statmi sa asi nebudu scitavat (iba SEA a PU)

Multiple stats will not stack on the SAME item. So you can't throw on 3 +25 CONs for a +75 on an SEA. Likewise, you can't throw a bunch of +CON SEAs on a muli-socketed item.

http://soe.lithium.com/swg/board/message?board.id=DevDiscussion&message.id=73536#M73536

2. na toto som odpoved nenasiel, ale predpokladam, ze jedinym limitom bude pocet socketov na upravovanej veci (a samozrejme rovnake staty na rozlicnych SEA sa nebudu dat scitavat), a jedna vec mozno bude moct mat aj viacej ako 4 staty (napr. CON, STA, PRE, AGI a nejake z novych ako +HEALTH, +CARABINE CRITICAL a pod.)

3. na to sa nikto nepytal, takze vsetci asi povazuju za samozrejme, ze ano (alebo nie :)

I have waited and planned and built my strength for fifteen thousand years. I have evolved. It is time.
(Omnius Evermind)
---------------------------
Feyd'Rautha Saresh (Medic, Rebel Alliance, Europe-Chimaera), Robe Saresh (Force Sensitive, Rebel Alliance, Europe-Chimaera)

Go to Top of Page

Miky
Moderator

947 Posts

Posted - 30/01/2007 :  11:13:01  Show Profile Send Miky a Private Message  Reply with Quote
Navrat staronovych statu je tu.

Wyndia Creel - Tarkin server

Go to Top of Page

Shamirr
New Member

Pavucik

135 Posts

Posted - 30/01/2007 :  17:49:14  Show Profile Send Shamirr a Private Message  Reply with Quote
quote:
Originally posted by robiwan
...
SEA s rovnakymi statmi sa asi nebudu scitavat (iba SEA a PU)
...


Vďaka za odpoveď Robe. A ja som sa tak tešil na +75 Con modifikátory...
No napriek tomu to vyzerá celkom dobre. Škoda, že Xandara je shipwright. Takto budem musieť ten batoh s mod oblečením niekomu venovať, aby mi povyrábal SEA.

Nekropolis:
SWG: Shamirr Norrag (*10.6.2005 +9.7.2008) - Imperial Commando, Imperial Ace Pilot; Xandara Norrag (*11.8.2006 +9.7.2008) - Trader, Freelancer Pilot
Go to Top of Page

baron432
New Member

415 Posts

Posted - 01/02/2007 :  09:19:44  Show Profile Send baron432 a Private Message  Reply with Quote
Pls, nemáte link na nějaké aktuální stránky s radami "jak rozjet tradera"? Zkusil jsem si vytvořit třetího avatara a následně zjistil, že mé uložené linky obsahují jen pre-NGE informace

Díky.

PotBS Roberts - Paul van Staff (NO), Paul LeBaron (FT), Paul de Witt (PT), Španělsko, Storm Riders
SWG Eclipse - Pave'l vanStaff, Jedi (ex Jedi/ImpAcePilot)
SWG Eclipse - Pattt vanStaff, Officer (ex MRifle, MBH, 4000 CM)
Go to Top of Page

Shamirr
New Member

Pavucik

135 Posts

Posted - 01/02/2007 :  09:44:24  Show Profile Send Shamirr a Private Message  Reply with Quote
quote:
Originally posted by baron432

Pls, nemáte link na nějaké aktuální stránky s radami "jak rozjet tradera"? Zkusil jsem si vytvořit třetího avatara a následně zjistil, že mé uložené linky obsahují jen pre-NGE informace

Díky.


Pokiaľ stačí v angličtine, tak skús toto:
http://soe.lithium.com/board/message?board.id=gameguidesht&message.id=59748
http://soe.lithium.com/swg/board/message?board.id=traderstr&message.id=9267
http://crazydurni.com/portal/index.php?option=com_wrapper&Itemid=74

Nekropolis:
SWG: Shamirr Norrag (*10.6.2005 +9.7.2008) - Imperial Commando, Imperial Ace Pilot; Xandara Norrag (*11.8.2006 +9.7.2008) - Trader, Freelancer Pilot

Edited by - Shamirr on 01/02/2007 10:02:49
Go to Top of Page

robiwan
Moderator

1035 Posts

Posted - 01/02/2007 :  10:47:49  Show Profile  Send robiwan an ICQ Message Send robiwan a Private Message  Reply with Quote
quote:
Originally posted by Shamirr

quote:
Originally posted by baron432

Pls, nemáte link na nějaké aktuální stránky s radami "jak rozjet tradera"? Zkusil jsem si vytvořit třetího avatara a následně zjistil, že mé uložené linky obsahují jen pre-NGE informace

Díky.


Pokiaľ stačí v angličtine, tak skús toto:
http://soe.lithium.com/board/message?board.id=gameguidesht&message.id=59748
http://soe.lithium.com/swg/board/message?board.id=traderstr&message.id=9267
http://crazydurni.com/portal/index.php?option=com_wrapper&Itemid=74

jo...a este bude asi dobre stihnut nagrindit shipwrighta na mastera predtym, ako bude chapter 5 live...bohvie co spravi zmena levelov a expertise u traderov so schemou pre gunganie hlavy :D

budes potrebovat iba 1.2 mega low-grade ore, 600k drahokamov, niekolko 10k kovovych a nekovovych mineralov, a samozrejme makro na grindenie (:

shipwright sa da nagrindit najrychlejsie, a zo shipwrighta potom mozes rovno respecnut na inu mastersku tradersku profesiu

I have waited and planned and built my strength for fifteen thousand years. I have evolved. It is time.
(Omnius Evermind)
---------------------------
Feyd'Rautha Saresh (Medic, Rebel Alliance, Europe-Chimaera), Robe Saresh (Force Sensitive, Rebel Alliance, Europe-Chimaera)

Go to Top of Page

Shamirr
New Member

Pavucik

135 Posts

Posted - 14/02/2007 :  09:23:58  Show Profile Send Shamirr a Private Message  Reply with Quote
Mal by som pár otázok k Trader modifikátorom. Možno niekto viete:
1) Čo prináša "XY Assembly" a čo "XY Experimentation" ? Čo som pozeral fóra tak assembly vraj neprináša nič a experimentation prináša +1 exp.bod za každých 10 mod.bodov (max +2exp).
2) +Luck mod. dáva väčšiu šancu na "amazing success" ?
3) Vraj trader SEA sa dajú dať len do shirt a chestplate. To je bug, alebo feature ?

Nekropolis:
SWG: Shamirr Norrag (*10.6.2005 +9.7.2008) - Imperial Commando, Imperial Ace Pilot; Xandara Norrag (*11.8.2006 +9.7.2008) - Trader, Freelancer Pilot

Edited by - Shamirr on 14/02/2007 09:25:02
Go to Top of Page

Shamirr
New Member

Pavucik

135 Posts

Posted - 26/02/2007 :  07:10:16  Show Profile Send Shamirr a Private Message  Reply with Quote
quote:
Originally posted by robiwan

- RE môže byť aplikovaný na vyrobenú zbroj a oblečenie, ktoré majú v socketoch umiestnený SEA.


Hm... keďže pri výrobe PB je možné získať bonus (vyrobiť silnejší PB ako bol pôvodný stat), znamená to, že jeden PB môžem točiť dokola a stále ho vylepšovať (item - RE - PB - SEA - item - RE - ...)? To by bolo zaujímavé .

Nekropolis:
SWG: Shamirr Norrag (*10.6.2005 +9.7.2008) - Imperial Commando, Imperial Ace Pilot; Xandara Norrag (*11.8.2006 +9.7.2008) - Trader, Freelancer Pilot
Go to Top of Page

robiwan
Moderator

1035 Posts

Posted - 26/02/2007 :  10:43:37  Show Profile  Send robiwan an ICQ Message Send robiwan a Private Message  Reply with Quote
quote:
Originally posted by Shamirr

quote:
Originally posted by robiwan

- RE môže byť aplikovaný na vyrobenú zbroj a oblečenie, ktoré majú v socketoch umiestnený SEA.


Hm... keďže pri výrobe PB je možné získať bonus (vyrobiť silnejší PB ako bol pôvodný stat), znamená to, že jeden PB môžem točiť dokola a stále ho vylepšovať (item - RE - PB - SEA - item - RE - ...)? To by bolo zaujímavé .

no podla toho, co som videl...a cital na ofic fore... na to, aby si vyrobil bit s lepsim statom, ako ma reverzovana vec, musis mat

- specialny oblek, ktory ma v socketoch SEA so statmi pre uspech v RE,
- RE tool s najvyssim bonusom pre RE (na Eclipse som videl len take, ktore mali bonus najviac 10 - asi je to cap - a predavaju sa za 50k a viac kreditov),

este aj tak bude sanca na vyssie staty, nez ma reverzovana vec, astronomicky nizka (proste by mali byt rare, aby ich nemal kazdy...pokial si urevani hraci na forach nevydupu zmenu...)...takze skor tie veci budes stale reverzovat na bity s rovnakymi alebo nizsimi statmi

som zvedavy, kto prvy vyroby trojstatovu vec so statmi vyssimi ako 26, a za kolko desiatok milionov ju bude predavat

I have waited and planned and built my strength for fifteen thousand years. I have evolved. It is time.
(Omnius Evermind)
---------------------------
Feyd'Rautha Saresh (Medic, Rebel Alliance, Europe-Chimaera), Robe Saresh (Force Sensitive, Rebel Alliance, Europe-Chimaera)

Go to Top of Page

robiwan
Moderator

1035 Posts

Posted - 27/02/2007 :  13:40:31  Show Profile  Send robiwan an ICQ Message Send robiwan a Private Message  Reply with Quote
kombinacie pre RE

http://www.action-inside.com/Section_SWG/combo_re.php?sid=6&a=list
http://www.swghuntersguild.com/JunkYard/CombinationList.aspx

I have waited and planned and built my strength for fifteen thousand years. I have evolved. It is time.
(Omnius Evermind)
---------------------------
Feyd'Rautha Saresh (Medic, Rebel Alliance, Europe-Chimaera), Robe Saresh (Force Sensitive, Rebel Alliance, Europe-Chimaera)

Go to Top of Page

Kravka
Junior Member

931 Posts

Posted - 27/02/2007 :  14:28:41  Show Profile  Send Kravka an ICQ Message Send Kravka a Private Message  Reply with Quote
quote:
Originally posted by robiwan

kombinacie pre RE

http://www.action-inside.com/Section_SWG/combo_re.php?sid=6&a=list
http://www.swghuntersguild.com/JunkYard/CombinationList.aspx


to vypadá dost dobře

jůůz d fóós
Go to Top of Page

Shamirr
New Member

Pavucik

135 Posts

Posted - 02/03/2007 :  11:07:14  Show Profile Send Shamirr a Private Message  Reply with Quote
quote:
Originally posted by robiwan
este aj tak bude sanca na vyssie staty, nez ma reverzovana vec, astronomicky nizka (proste by mali byt rare, aby ich nemal kazdy...pokial si urevani hraci na forach nevydupu zmenu...)...takze skor tie veci budes stale reverzovat na bity s rovnakymi alebo nizsimi statmi

som zvedavy, kto prvy vyroby trojstatovu vec so statmi vyssimi ako 26, a za kolko desiatok milionov ju bude predavatTak tu je návod ako na to:
http://forums.station.sony.com/swg/posts/list.m?topic_id=262296

Nie som armorsmith ani tailor, takže osobne som to neskúšal, ale tu je výťah z postupu:
1) Vyrobíš jedno statový SEA (jedno aký).
2) Vezmeš lootnutý kus brnenia so statmi a pomocou "socket retrofit toolu" na ňom vyrobíš voľný socket. Ten tool vie vyrobiť inžinier (možno aj niekto iný). Použitý musí byť lootnutý nie vyrobený kus brnenia.
3) Do retrofitnutého brnenia dáš vyrobený SEA.
4) Výsledok dáš do RE toolu a máš reálnu šancu, že vyrobíš lepší power bit ako si pôvodne použil.
5) Goto (1)

Pokiaľ chceš 2nd alebo 3rd power bit, tak opakuješ postup kým nie si s power bitom spokojný, len pri poslednom cykle v kroku (4) prihodíš nejaký dvoj-, troj- statový loot.

Nekropolis:
SWG: Shamirr Norrag (*10.6.2005 +9.7.2008) - Imperial Commando, Imperial Ace Pilot; Xandara Norrag (*11.8.2006 +9.7.2008) - Trader, Freelancer Pilot
Go to Top of Page

robiwan
Moderator

1035 Posts

Posted - 02/03/2007 :  11:43:31  Show Profile  Send robiwan an ICQ Message Send robiwan a Private Message  Reply with Quote
quote:
Originally posted by Shamirr

quote:
Originally posted by robiwan
este aj tak bude sanca na vyssie staty, nez ma reverzovana vec, astronomicky nizka (proste by mali byt rare, aby ich nemal kazdy...pokial si urevani hraci na forach nevydupu zmenu...)...takze skor tie veci budes stale reverzovat na bity s rovnakymi alebo nizsimi statmi

som zvedavy, kto prvy vyroby trojstatovu vec so statmi vyssimi ako 26, a za kolko desiatok milionov ju bude predavatTak tu je návod ako na to:
http://forums.station.sony.com/swg/posts/list.m?topic_id=262296

Nie som armorsmith ani tailor, takže osobne som to neskúšal, ale tu je výťah z postupu:
1) Vyrobíš jedno statový SEA (jedno aký).
2) Vezmeš lootnutý kus brnenia so statmi a pomocou "socket retrofit toolu" na ňom vyrobíš voľný socket. Ten tool vie vyrobiť inžinier (možno aj niekto iný). Použitý musí byť lootnutý nie vyrobený kus brnenia.
3) Do retrofitnutého brnenia dáš vyrobený SEA.
4) Výsledok dáš do RE toolu a máš reálnu šancu, že vyrobíš lepší power bit ako si pôvodne použil.
5) Goto (1)

Pokiaľ chceš 2nd alebo 3rd power bit, tak opakuješ postup kým nie si s power bitom spokojný, len pri poslednom cykle v kroku (4) prihodíš nejaký dvoj-, troj- statový loot.

hej jasne...ale na to, aby si dostal bonus k modu, tak potrebujes mat na sebe navlecene oblecenie s luckom a RE bonusmi (ak su) a tiez musis mat uber RE tool...inak ten bonus nedostanes, alebo sa ti moze stat, ze to reverznes na vec s nizsimi statmi (je to napisane aj v tom poste - Upon REing the armor in step 4, you may or MAY NOT get a bonus. The power bit could have no change, or it could be greater than, or lower than the original SEA. Repeat if necissary to achieve desired results. the "Luck" stat MAY make a difference in the result. The quality of the RE tool will very probably make a difference in the result.)

ak mas tie statove oblecky na reverzovanie a kvalitny RE tool, tak by ti kvalita klesat nemala, a po niekolkych (mozno desiatkach) pokusov by si sa mozno dostal na +35

aspon tak som to ja pochopil a vysokostatove oblecenie/zbroje/zbrane budu stale rare a od toho sa bude odvijat aj ich cena...nepochybujem o tom, ze na kazdom serveri sa taketo veci uz objavili vo vacsom alebo mensom mnozstve

v opacnom pripade, by to bolo prilis jednoduche a system RE by asi nemal zmysel, ked by sa pri nom nebrali do uvahy bonusy prinasane oblecenim a RE toolom, a kazdemu by stacilo iba niekolko hodin klikat a pretahovat

inak dobra poznamka...reverzovat sa nedaju craftene veci so socketmi, iba lootnute veci, ku ktorym bol pridany socket

I have waited and planned and built my strength for fifteen thousand years. I have evolved. It is time.
(Omnius Evermind)
---------------------------
Feyd'Rautha Saresh (Medic, Rebel Alliance, Europe-Chimaera), Robe Saresh (Force Sensitive, Rebel Alliance, Europe-Chimaera)

Go to Top of Page

Shamirr
New Member

Pavucik

135 Posts

Posted - 03/03/2007 :  11:35:58  Show Profile Send Shamirr a Private Message  Reply with Quote
No ono to až tak komplikované nebolo. Ľudia hlásili pomerne vysokú úspešnosť.
A čo na to SOE ? Po kapitole 5.3 sa to už nebude dať robiť. RE bude záležitosť jedného kroku - buď sa podarí, alebo nie. Po tejto úprave najvyšší hlásený power bit bol 30 (s nadupaným oblekom, štastím, toolom...).
Takže zase sa rozdelia hráči na tých čo momentálne reverzujú plnou parou a vyrábajú +35 bity a tých čo si budú môcť pískať.
Nech ten postup bol exploit, nech to bolo čokoľvek, tento prístup SOE meniť obdeň pravidlá ma irituje do krajnosti .

Nekropolis:
SWG: Shamirr Norrag (*10.6.2005 +9.7.2008) - Imperial Commando, Imperial Ace Pilot; Xandara Norrag (*11.8.2006 +9.7.2008) - Trader, Freelancer Pilot
Go to Top of Page

robiwan
Moderator

1035 Posts

Posted - 03/03/2007 :  12:53:44  Show Profile  Send robiwan an ICQ Message Send robiwan a Private Message  Reply with Quote
quote:
Originally posted by Shamirr

No ono to až tak komplikované nebolo. Ľudia hlásili pomerne vysokú úspešnosť.
A čo na to SOE ? Po kapitole 5.3 sa to už nebude dať robiť. RE bude záležitosť jedného kroku - buď sa podarí, alebo nie. Po tejto úprave najvyšší hlásený power bit bol 30 (s nadupaným oblekom, štastím, toolom...).
Takže zase sa rozdelia hráči na tých čo momentálne reverzujú plnou parou a vyrábajú +35 bity a tých čo si budú môcť pískať.
Nech ten postup bol exploit, nech to bolo čokoľvek, tento prístup SOE meniť obdeň pravidlá ma irituje do krajnosti .

pfuu...no tak to je sila...ked to nebolo take komplikovane, tak to mohli radsej viacej skomplikovat namiesto uplneho zrusenia

v kazdom pripade sa mi nechce teraz nahanat za +35 bitmi, tak sa s tym musim zmierit

I have waited and planned and built my strength for fifteen thousand years. I have evolved. It is time.
(Omnius Evermind)
---------------------------
Feyd'Rautha Saresh (Medic, Rebel Alliance, Europe-Chimaera), Robe Saresh (Force Sensitive, Rebel Alliance, Europe-Chimaera)

Go to Top of Page

Shamirr
New Member

Pavucik

135 Posts

Posted - 06/03/2007 :  09:15:37  Show Profile Send Shamirr a Private Message  Reply with Quote
Tak som trochu prešiel fóra a jeden, dvaja ľudia tam vraveli, že sa im podarilo získať +35 bit aj v jednom kroku. Či to je pravda netuším.
Pre tých, čo sa chcú venovať RE, tu je pár tipov (chcem ich vyskúšať aj osobne, keď získam materiál).

1) "RE šanca (10)" modifikátor bit sa dá získať kombináciou
Used Notebook + Differential Regulator
Used Notebook + Electronics Module

Differential Regulator = CL 64 Dark Troopers - Bestine Capitol (fuj ), Dantari v okolí MO na Dantooine
Electronics Module = Newbie space station, nič pre nás
Used notebook = Chiss Poacher hunt masters v Etty, Moenia Rebel CL50 NPCs (tak to má byť), Scientists - The Warren na Dantooine (toto môžem osobne potvrdiť)

2) SEA sa dá umistniť do trička, hrudného panciera a zbrane takže v obleku je úhrnom maximum +9 (pri použití +30 power bitov).

3) Na rovnaké časti vybavenia sa dajú sa použiť PowerUp-y, vyrobené napr. z +25 modov, čo dá uhrnom +15. Spolu s oblečením +24. Dajú sa použiť aj +35 power bity a z nich +7 PUp-y, ale minúť +35 bit na to aby som mal šancu vyrobiť +35 bit, sa mi vidí ako chodenie v kruhu.

4) Dobré je aj zvýšiť Luck, aj keď ľudia sa rozchádzajú v názore na jeho účinnosť.

5) Vplyv profesionálnych zručností, Research Centra a iných faktorov nie je známy.

Takže pôjdem nakradnúť nejaké súčiastky a oblečenia a vyskúšam to.

Nekropolis:
SWG: Shamirr Norrag (*10.6.2005 +9.7.2008) - Imperial Commando, Imperial Ace Pilot; Xandara Norrag (*11.8.2006 +9.7.2008) - Trader, Freelancer Pilot
Go to Top of Page

robiwan
Moderator

1035 Posts

Posted - 15/05/2007 :  20:19:31  Show Profile  Send robiwan an ICQ Message Send robiwan a Private Message  Reply with Quote
bolo by dobre, kebyze niekto, kto to uspesne zvladol (napr. shamirr :), napisal strucny (ale lepsie rozsiahly) step by step navod, ako uspesne reverzovat

dajme tomu, ze vychodiskom je trader, ktory ma potrebne 4 body na RE v expertise, je schopny sa v lucku dostat niekde k 900 bodom (napr. ja :) a cielom je trader schopny robit +35 3rd order powerbity

samotny mechanizmus vyroby poznam, skor ma zaujimaju tipy a triky ako sa postupne dostat na uroven, ked budem moct tie najlepsie power bity vytvarat...urcite to nebude beh na kratku trat a bude si to vyzadovat hodiny grindu...ale co uz sa da robit (:

fakt by ma to zaujimalo, pretoze imba navody na oficialnom fore, ktore automaticky rataju s tym, ze kazdy ma 1300 luck a 142 RE enhancement, mi velmi nepomahaju, rovnako ako posty hracov, ktori sa zvacsa obmedzuju na to, aki su dobri, a ze to zvladaju aj s luckom 500 a RE enhancement 120 (:

inak tento topic by som dal sticky, pretoze moze byt uzitocny ako navod pre ludi, co sa tomu chcu venovat (:

I have waited and planned and built my strength for fifteen thousand years. I have evolved. It is time.
(Omnius Evermind)
---------------------------
Feyd'Rautha Saresh (Medic, Rebel Alliance, Europe-Chimaera), Robe Saresh (Force Sensitive, Rebel Alliance, Europe-Chimaera)

Go to Top of Page

Dromedarr
Junior Member

Empire

629 Posts

Posted - 15/05/2007 :  20:56:03  Show Profile  Visit Dromedarr's Homepage  Send Dromedarr an ICQ Message Send Dromedarr a Private Message  Reply with Quote
myslim, ze ted uz to jde hur, ale shamirr ma naky veci udelany jeste pred nejakym updatem Ch5

SWG, Europe-Farstar - Drom, Losos, Efiss, Casia' - R.I.P. SWG
Go to Top of Page

robiwan
Moderator

1035 Posts

Posted - 15/05/2007 :  21:12:06  Show Profile  Send robiwan an ICQ Message Send robiwan a Private Message  Reply with Quote
ano...bola to chapter 5.3

v tom je SOE dobra...vypustit nieco, co sa kazdemu paci, a potom to po par tyzdnoch nerfnut a zafixovat tak ceny na desiatkach milionov (:

v kazdom pripade by ma nejake odporucania a rady ohladne aktualneho RE z pohladu odbornika Shamirra zaujimali (:

I have waited and planned and built my strength for fifteen thousand years. I have evolved. It is time.
(Omnius Evermind)
---------------------------
Feyd'Rautha Saresh (Medic, Rebel Alliance, Europe-Chimaera), Robe Saresh (Force Sensitive, Rebel Alliance, Europe-Chimaera)

Go to Top of Page

robiwan
Moderator

1035 Posts

Posted - 15/05/2007 :  21:38:56  Show Profile  Send robiwan an ICQ Message Send robiwan a Private Message  Reply with Quote
no po dlhom hladani som nasiel thread, podla ktoreho treba mat RE enhancement aspon nad 120

http://forums.station.sony.com/swg/posts/list.m?start=15&topic_id=312636#3595049

ked zoberiem, ze som schopny vyrobit vcelku bez problemov +3 RE enhancement SEA a +5 power-upy (mozno aj viac)...tak by som sa mohol dostat zhruba na 134 RE, a snad tym eliminujem ten konstantny pad pri opatovnom reverzovani

zajtra pojdem na Corelliu zbit zopar nasledovnikov Lorda Nyaxa a nalootit nejake +25 veci...snad este nebude chapter 6 live (:

I have waited and planned and built my strength for fifteen thousand years. I have evolved. It is time.
(Omnius Evermind)
---------------------------
Feyd'Rautha Saresh (Medic, Rebel Alliance, Europe-Chimaera), Robe Saresh (Force Sensitive, Rebel Alliance, Europe-Chimaera)

Go to Top of Page

Shamirr
New Member

Pavucik

135 Posts

Posted - 16/05/2007 :  08:07:09  Show Profile Send Shamirr a Private Message  Reply with Quote
Tu je ešte jeden link s dobrými radami:
http://forums.station.sony.com/swg/posts/list.m?topic_id=275729

Ja sa za odborníka nemôžem počítať, pretože všetky moje RE aktivity vychádzali (a ešte aj vychádzajú) z toho exploitu s retrofitnutými loot vecami. RE nie je činnosť ktorej by som sa chcel dlhodobo venovať, takže som neinvestoval do RE oblečenia a power-upov. Plánujem ešte pomínať zvyšné kusy čo mám a Xandara sa vráti k svojim lodiam a nábytku .

Nekropolis:
SWG: Shamirr Norrag (*10.6.2005 +9.7.2008) - Imperial Commando, Imperial Ace Pilot; Xandara Norrag (*11.8.2006 +9.7.2008) - Trader, Freelancer Pilot

Edited by - Shamirr on 16/05/2007 08:07:30
Go to Top of Page

robiwan
Moderator

1035 Posts

Posted - 16/05/2007 :  11:02:13  Show Profile  Send robiwan an ICQ Message Send robiwan a Private Message  Reply with Quote
vdaka za info...ten navod je aj v sticky zozname navodov na ofic fore v casti Game Guides/Hints/Tips...je dobre napisany, len skoda, ze patri do kategorie navodov vyzadujucich pre uspech 1300 luck a 142 RE mod (:

pre tych, co nechapu mechanizmus vyroby viacstatovych SEA je este dobry navod tu:

http://forums.station.sony.com/swg/posts/list.m?topic_id=258439

I have waited and planned and built my strength for fifteen thousand years. I have evolved. It is time.
(Omnius Evermind)
---------------------------
Feyd'Rautha Saresh (Medic, Rebel Alliance, Europe-Chimaera), Robe Saresh (Force Sensitive, Rebel Alliance, Europe-Chimaera)

Go to Top of Page

Kravka
Junior Member

931 Posts

Posted - 15/11/2007 :  11:56:20  Show Profile  Send Kravka an ICQ Message Send Kravka a Private Message  Reply with Quote
ahoj, je tu někdo kdo se RE úspěšně věnuje ?

jůůz d fóós
Go to Top of Page

robiwan
Moderator

1035 Posts

Posted - 16/11/2007 :  09:11:38  Show Profile  Send robiwan an ICQ Message Send robiwan a Private Message  Reply with Quote
komercne sa tu tomu podla mna uz nevenuje nikto...kazdy si urobil vlastne oblecenia a skoncil s tym (:

je to casovo dost narocne (lootovanie junku a +20 statovych obleceni atd.)

I have waited and planned and built my strength for fifteen thousand years. I have evolved. It is time.
(Omnius Evermind)
---------------------------
Feyd'Rautha Saresh (Medic, Rebel Alliance, Europe-Chimaera), Robe Saresh (Force Sensitive, Rebel Alliance, Europe-Chimaera)

Go to Top of Page

Dromedarr
Junior Member

Empire

629 Posts

Posted - 16/11/2007 :  10:06:12  Show Profile  Visit Dromedarr's Homepage  Send Dromedarr an ICQ Message Send Dromedarr a Private Message  Reply with Quote
ted to dela andoran (stromuv alt)

SWG, Europe-Farstar - Drom, Losos, Efiss, Casia' - R.I.P. SWG
Go to Top of Page

robiwan
Moderator

1035 Posts

Posted - 16/11/2007 :  10:11:29  Show Profile  Send robiwan an ICQ Message Send robiwan a Private Message  Reply with Quote
za cenu 20 milionov za jeden attachment? (:

I have waited and planned and built my strength for fifteen thousand years. I have evolved. It is time.
(Omnius Evermind)
---------------------------
Feyd'Rautha Saresh (Medic, Rebel Alliance, Europe-Chimaera), Robe Saresh (Force Sensitive, Rebel Alliance, Europe-Chimaera)

Go to Top of Page

Kravka
Junior Member

931 Posts

Posted - 16/11/2007 :  10:17:11  Show Profile  Send Kravka an ICQ Message Send Kravka a Private Message  Reply with Quote
aha, chci to vyzkoušet. Podle toho co vidím ve vendorech tak se RE věnuje jen pár lidí na Eclipse.

jůůz d fóós
Go to Top of Page

Dromedarr
Junior Member

Empire

629 Posts

Posted - 16/11/2007 :  10:19:49  Show Profile  Visit Dromedarr's Homepage  Send Dromedarr an ICQ Message Send Dromedarr a Private Message  Reply with Quote
tam de o to, ze se to pres vendory neprodava.. jde to pres fora a domluvou, protoze sou to dost vysoky ceny a kazdej chce AA presne na svoji postavu

SWG, Europe-Farstar - Drom, Losos, Efiss, Casia' - R.I.P. SWG
Go to Top of Page

robiwan
Moderator

1035 Posts

Posted - 16/11/2007 :  11:20:12  Show Profile  Send robiwan an ICQ Message Send robiwan a Private Message  Reply with Quote
cez bazary sa predavaju iba powerbity, ktore su pre kazdeho rovnake, a na vyrobu ktorych je potrebna RE vybava

modifier bity a SEA uz dokaze vyrobit akykolvek trader, ktory ma expertise na vyrobu viacstatovych SEA, a prave tie sa robia vacsinou na zakazku podla poziadaviek zakaznika

inak asi by som mal prepisat ten clanok o RE, aby bol zrozumitelnejsi ((:

I have waited and planned and built my strength for fifteen thousand years. I have evolved. It is time.
(Omnius Evermind)
---------------------------
Feyd'Rautha Saresh (Medic, Rebel Alliance, Europe-Chimaera), Robe Saresh (Force Sensitive, Rebel Alliance, Europe-Chimaera)

Go to Top of Page

Kravka
Junior Member

931 Posts

Posted - 16/11/2007 :  11:37:56  Show Profile  Send Kravka an ICQ Message Send Kravka a Private Message  Reply with Quote
quote:
Originally posted by robiwan

cez bazary sa predavaju iba powerbity, ktore su pre kazdeho rovnake, a na vyrobu ktorych je potrebna RE vybava

modifier bity a SEA uz dokaze vyrobit akykolvek trader, ktory ma expertise na vyrobu viacstatovych SEA, a prave tie sa robia vacsinou na zakazku podla poziadaviek zakaznika

inak asi by som mal prepisat ten clanok o RE, aby bol zrozumitelnejsi ((:


me se zda v poho, akorat par veci tam asi nebude aktualnich..

jůůz d fóós
Go to Top of Page

robiwan
Moderator

1035 Posts

Posted - 16/11/2007 :  16:49:50  Show Profile  Send robiwan an ICQ Message Send robiwan a Private Message  Reply with Quote
prerobil som uvodny post

I have waited and planned and built my strength for fifteen thousand years. I have evolved. It is time.
(Omnius Evermind)
---------------------------
Feyd'Rautha Saresh (Medic, Rebel Alliance, Europe-Chimaera), Robe Saresh (Force Sensitive, Rebel Alliance, Europe-Chimaera)

Go to Top of Page

Kravka
Junior Member

931 Posts

Posted - 16/11/2007 :  19:44:27  Show Profile  Send Kravka an ICQ Message Send Kravka a Private Message  Reply with Quote
robiwane ty seš formát

jůůz d fóós
Go to Top of Page

Lucky_Lee
New Member

oko2

126 Posts

Posted - 25/02/2008 :  11:05:45  Show Profile  Send Lucky_Lee an ICQ Message Send Lucky_Lee a Private Message  Reply with Quote
Velmi mi to pomohlo v pochopení RE. Děkuji.
Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
Diskuzní klub hráčů online her © © 2000 CzechHeroes Go To Top Of Page
This page was generated in 0,25 seconds. on eygor Snitz Forums 2000