Diskuzní klub hráčů online her
Home | Profile | Novy ucet | Active Topics | Active Polls | Members | Private Messages | Search | FAQ
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

.
 All Forums
 Star Wars Galaxies - An Empire Divided
 SWG - Bohemian Mercenaries [BoH]
 Pravidla Lootu na akcích
 New Topic  Topic Locked
 Printer Friendly
Author  Topic Next Topic  

Jorssk
Moderator

jorssk2

2991 Posts

Posted - 05/09/2006 :  18:23:20  Show Profile  Visit Jorssk's Homepage  Send Jorssk an ICQ Message Send Jorssk a Private Message
Bohemia Mercenaries - Pravidla lootu na akcích


Proč to?
Proč tato pravidla? To se ptá asi většina z vás, kteří toto právě čtou. Jde hlavně o to, aby nevznikaly hádky a byl pořádek na akcích. Hráči se pak budou moci v klidu věnovat akci a nebudou rozptylováni starostmi co si kdo lootne. Kdybych poslední dobou nezažil několik takovýchto případů a zbytečných hádek, nikdy by mě nenapadlo s tímto přijít. Cílem pravidel není hráče omezovat ani terorizovat. Naopak, pokoušel jsem se je sepsat tak, aby měl každý z akce nějaký užitek.


Group leader se vždy na začátku akce, kterou bude pořádat, rozhodne zda bude guildovní nebo jen jeho (budeme tomu říkat neguildovní). To pak každému hráči před nabráním do grupy sdělí. Pokud bude akce neguildovní, hráč na ní není povinen chodit a záleží jen na něm zda-li se zúčastní. Také nezodpovídáme za případné stížnosti o ukradení lootu na neguildovních akcích.

Bude několik možností pravidel lootování, jednu z těchto možností vždy vybere group leader a každému člověku, kterého vezme do skupiny, ji sdělí.

Všichni hráči v grupě jsou povinní tato pravidla akceptovat, za jejich opakované porušení může následovat trest v podobě zákazu chození na akce po určitou dobu. Prohřešek může být také řešen pokutou. Doba trvání nebo částka kterou musí hříšník zaplatit, bude záležet na group leaderovi po dohodnutí s Guild leaderem, jeho zástupcem, nebo velitelem platoonu a závěrečném odsouhlasení.

Tyto pravidla se vztahují i na hosty z jiných guild pozvané na akci.

Akce se budou dělit do několika kategorií, aby jste věděli na které jste povinni či nepovinni chodit. Zde je seznam:

1. Guild Akce Platoonu (jednotky) – Tato akce je RP a vztahuje se jen pro guildovní jednotku.
2. Guild Akce leadera – Tyto akce bývají hlášeny předem a pořádá je buď guildovní pořadatel akcí nebo guildovní rada (neplést s městským senátem) či leader guildy. Na tyto akce by mělo přijít co nejvíce lidí z guildy, případně omluvit mailem svou nepřítomnost.
3. Guild Akce člena – Akci pořádá nějaký člen guildy. Tento druh akce se může dělat klidně z hodiny na hodinu a nemusí být sdělen dopředu. Každý člen by se měl zúčastnit alespoň dvou akcí do týdne (pokud je zastihne nebo nějaké jsou), aby bylo vidět jeho aktivitu. Pokud nedorazí nedostane žádný trest ani postih (ale ani žádný loot, případnou odměnu), jelikož nemůže za to, že nebyl včas informován.
4. Neguildovní Akce – Tato akce nespadá pod guildu. Člen, který tuto akci pořádá si vytváří svá vlastní pravidla. Guilda ovšem nezodpovídá za případné stížnosti z akce. Na těchto akcích také není vyžadována přítomnost členů.A nyní již k různým druhům pravidel lootování na akcích

Zamluvení Lootu
Tato možnost je velmi oblíbená na akcích, kde padá každý předmět jen jednou. Například HK run, Necrosis run atd...
Její pravidla jsou vcelku jednoduchá. První určí sám leader grupy co si lootne sám, to pak oznámí každému člověku, kterého grupuje. Poté, až bude mít plnou grupu mu každý do group chatu sdělí co by si chtěl zamluvit. Pokud chce více hráčů jednu věc, leader rozhodne kdo z nich si věc vezme. Při rozhodování bude brát v potaz tato pravidla:

- Pokud si již jednou tento hráč, onu věc lootnul, nemá na ní právo pokud má o ní zájem někdo jiný z guildy v grupě

- Pokud jeden z hráčů chce lootnutou věc zpeněžit a druhý ji chce k jejímu správnému účelu (na sestavení předmětu, na vyrobení schémata nebo vystavení do domku – pokud je k tomu určena atd..), získává ji druhý hráč. Na akcích „Zamluvení Lootu“ se nebere zřetel na osobní peněžní potřeby člena ani hosta, jedná se především o pomoc ostatním ke získání jejich vytoužené věci.

- Déle hrající hráč má přednost před začínajícím, hlavně z toho důvodu, že nenechá hraní hry ze dne na den.

- Hráč pomáhající pravidelně na akcích má přednost před hráčem, který přijde na akci jednou začas.

- Pokud vznikne komplikace tím,že hráči nespadají ani pod jednu kategorii (což vznikne málokdy, je jen na group leaderovi kterému z nich loot přidělí)

Jakmile je vše dohodnuto vyrazí se na akci. Pokud je možné, tak si každý lootuje to, co má zamluvené, už jen z toho důvodu, že některé věci jsou no-trade. Pokud by dotyčný zemřel nebo se někde zasekl, může mu dotyčnou věc lootnout někdo jiný a na konci akce předat.


Master Looter
Při velkých dungeonech jako Geonosian bunker, DW bunker atd... se vyplatí určit jednoho člověka, který bude shromažďovat loot a starat se o něj.
Po skončení akce se loot rozdělí mezi hráče, kteří se akce zúčastnili. O tom co kdo dostane rozhoduje group leader a bere v potaz to co by kdo chtěl.
Pokud Master Looter zemře, group leader obratem určí nového Master Lootera.
Jestliže Master Looter narazí na no-trade věc nelootuje jí a oznámí to na group chatu. Dotyčný, který má pak o věc zájem si ji lootne. Pokud by nastal nějaký konflikt, může se vyřešit podle pravidel, která byla vypsána na akci „Zamluvení Lootu“.
Master Looter může být i leader grupy.

Lottery
Pokud bude lottery, každý si lootuje co chce. Jestli funguje lottery pomocí /grouploot tak je dobré ji využít.

Loot na peníze
Na takovéto akci jdou peníze z lootu na guildovní kasu. Lootovat může každý. Na konci se předá loot leaderovi a ten rozhodne kdo a za kolik ho prodá. Peníze prodejce poté věnuje pokladníkovy guildy a ten je vloží na konto.

Loot guild
Lootuje se pro guildu, například krayt perly do jedi house, nebo crystali či součástky na jetpack a mandalorian. Mohou lootovat všichni a po konci akce se věci předávají nadřízenému, ten je rozdělí do příslušných domků.Co group leader udělá před zahájením akce?

Každému člověku, kterého požádá o účast na akci oznámí:

1. Jestli je to „Guild Akce člena“ nebo „Neguildovní Akce“.
2. Co je na akci za druh lootování např. „Zamluvení Lootu“ nebo „Master Looter“.
3. Pokud jde o „Zamluvení Lootu“ oznámí mu co si zamlouvá.

Až bude mít kompletní grupu
1. Poznamená si co si kdo zamlouvá.
2. Radši ještě jednou oznámí všem o jakou akci s pravidly se jedná.
3. Případně rozsoudí hráče se stejnými požadavky na loot.
4. Zadá povel na zahájení akce.


Co udělá účastník před zahájením akce?

1. Až bude kompletní grupa, oznámí co si zamlouvá.
2. Řídí se pravidly daného lootu.Group Leader a tak i ostatní členové grupy, jsou povinni se těmito pravidly řídit a nikterak si je upravovat podle svého. Pokud se tak stane, bude se to řešit postihem o kterém rozhodne rada.

Dodatek pro lidi z ostatních guild pozvané na guild akce:
Pro hosty platí stejná pravidla jako pro guildu. Pokud je opakovaně poruší, má group leader právo vyhodit je na místě z grupy nebo jim určit dobu po kterou budou mít zákaz se účastnit akcí naší guildy. Rebelové vždy musí být“ on leave“ pokud se budou chtít zúčastnit.


Co s těmi kteří dostanou postih?
Hráči, kteří dostanou postih např. pokutu nebo zákaz po určitou dobu chodit na akce, se budou zapisovat i s podrobnosti jejich provinění a trestu. Po vypršení trestu budou smazáni. Každý pořadatel akce bude povinen se před zahájením podívat na tento výpis, aby věděl koho vzít.


Pravidla byla přečtena a schválena těmito členy Guildovní rady:

Enni
Jorssk
Phaelon

Edited by - Jorssk on 05/09/2006 18:24:32
   Topic Next Topic  
 New Topic  Topic Locked
 Printer Friendly
Jump To:
Diskuzní klub hráčů online her © © 2000 CzechHeroes Go To Top Of Page
This page was generated in 0,06 seconds. on eygor Snitz Forums 2000